African Blend Coffee Oxfam Fair Trade Congo

Oxfam voert de druk op na bedroevend Koffiebarometer-rapport

De grootste koffiebedrijven ter wereld beschermen de mensenrechten en het milieu te weinig. En ze communiceren niet open over de mate waarin ze erin slagen de koffieteelt duurzamer te maken. Dat blijkt uit de nieuwe Koffiebarometer, een tweejaarlijks onderzoek van o.a. Oxfam dat peilt naar de duurzaamheid van de koffiesector. Besluit: onze voortdurende inspanningen om de sector bij de les te houden, blijven cruciaal voor de producenten.

De grootste koffiebedrijven ter wereld beschermen de mensenrechten en het milieu te weinig. En ze communiceren niet open over de mate waarin ze erin slagen de koffieteelt duurzamer te maken. Dat blijkt uit de nieuwe Koffiebarometer, een tweejaarlijks onderzoek van o.a. Oxfam dat peilt naar de duurzaamheid van de koffiesector. Besluit: onze voortdurende inspanningen om de sector bij de les te houden, blijven cruciaal voor de producenten.

Wat doet Oxfam voor de fairtradekoffieboeren?

Onze specialiteit is eerlijk handel drijven. We waren in 1971 de eersten om fairtradekoffie in België te introduceren en zetten alles op alles om pionier te blijven.

De fairtrademinimumprijs en de fairtradepremie vormen de basis, maar eerlijke handel omvat meer dan dat:

  • Oxfam kiest bewust voor kleinschalige koffiecoöperaties, met vaak kwetsbare boeren, en bouwt een langetermijnsamenwerking met hen uit.
  • Oxfam betaalt een deel van de koffie vooruit aan de coöperatie, zodat zij haar boeren meteen na de oogste een goede prijs kan betalen.
  • Oxfam koopt zijn koffie rechtstreeks van de boeren, alle koffie is traceerbaar.

Fair trade: meer dan handel

Wanneer je koffie van het merk Oxfam Fair Trade koopt, ondersteun je in één beweging ook het beleidsbeïnvloedende werk van de vzw Oxfam-Wereldwinkels, want beide zijn nauw verweven. De wereldwinkelbeweging ijvert met sensibilisering en beleidsbeïnvloeding voor structureel eerlijke handel.

Daarnaast zet onze vzw programma’s op die partners-producenten, al dan niet financieel, vooruithelpen. Bijvoorbeeld:

  • overschakeling op agro-ecologische teelttechnieken, aankoop van nieuwe koffieplanten
  • koffieboeren stimuleren om minder afhankelijk te worden van de koffie-oogst, bv. door hen te helpen ook vee te houden
  • investeringen in kwaliteitsverbetering
  • koffieproducenten de kans geven om internationale beurzen te bezoeken en contact te leggen met extra kopers

Wat leert Oxfam uit de Koffiebarometer?

Terwijl de sector wereldwijd 170 miljard euro omzet verzet per jaar, zorgt de structureel te lage koffieprijs ervoor dat veel boeren geen leefbaar inkomen verdienen.

De grootste koffiebedrijven in de wereld beloven al jaren hierover hun verantwoordelijkheid op te nemen. Maar hoewel we wat vooruitgang zien op het vlak van hun beleid, boeken ze geen aantoonbare vooruitgang op het terrein.

Fair trade komt hieraan tegemoet, maar is niet alleenzaligmakend. Daarom zet Oxfam de boeren ook op weg om steeds betere kwaliteit te leveren en om biologisch te telen. Zo krijgen ze van hun kopers ook aanvullende kwaliteits- en biopremies.

Consument wil duurzame koffie

Interessant om te weten! Uit de Koffiebarometer blijkt ook dat consumenten steeds meer belang hechten aan de herkomst van hun koffie en de vraag of die op een duurzame manier tot stand komt. Oxfam-Wereldwinkels vzw blijft ijveren voor een beter gereguleerde internationale koffiemarkt. Eén waar minimumprijzen bepaald worden aan de hand van werkelijke productiekosten, waar speculatie geen kans meer krijgt en waar voor iedereen de lat even hoog ligt op het vlak van respect voor de mensenrechten en het milieu.

Want na 50 jaar in de business zijn we er nóg zekerder van: van eerlijke koffie wordt iedereen beter.

Lees de samenvatting van de Koffiebarometer