Duurzaamheid: met Oxfam Fair Trade zit je goed

Voor onze eigen producten van het merk Oxfam Fair Trade blijft eerlijke handel de kern, terwijl we ook steeds sterker inzetten op andere aspecten van duurzaamheid.

Op naar een 100 % biologisch assortiment

Met je keuze voor Oxfam Fair Trade, kies je steeds vaker voor bio. Vandaag is ruim de helft van onze producten al bio. In het koffieassortiment gaat het al over twee derde, en ook in biologische chocolade, wijn, frisdranken, honing, couscous, koekjes … is er keuze te over.

100% bio tegen 2030

Ons streefdoel: de volle 100 % biologisch te laten certificeren tegen 2030. Zo maken we momenteel werk van de omschakeling naar bio van onze fruitsappen. Onze Braziliaanse partner-leverancier Coopealnor teelt op een deel van de sinaasappelvelden al bio en breidt dit de komende jaren uit. Ons Belgische appelsap komt al van boomgaarden in omschakeling naar bio.

Fairtradecriteria: ook ecologisch!

Ook bij onze producten die alleen een fairtradelabel dragen, gaat veel aandacht naar ecologische teelt. Respect voor het milieu is namelijk een van de fundamentele pijlers van fair trade. Alle producenten van Oxfam Fair Trade gaan dus verstandig om met water en energie en vermijden chemische producten. Ze streven naar een gezonde bodem en pakken erosie aan.

Waarom zou jij voor fair trade én bio kiezen?
  • Terwijl je geniet van al dat lekkers, draag je je steentje bij aan een duurzamere maatschappij.
  • Je ondersteunt producenten die ecologisch te werk gaan. Want voor biologisch gecertificeerde grondstoffen, krijgen ze hogere prijzen. Biogewassen zijn bovendien beter bestand tegen de gevolgen van de klimaatverandering.
  • Je steunt een grondige aanpak: Oxfam zet zich ook in voor de structurele oorzaken achter de klimaatproblematiek.

Ook Oxfam Fair Trade neemt initiatieven om verder te kijken dan z’n faire neus lang is. Zo stappen we momenteel geleidelijk aan over op ecologische verpakkingen.

Verpakkingen: duurzaam in al hun vormen

Minder verpakkingsafval en op lange termijn een wereld zónder vervuilende verpakkingen. De weg is nog lang, maar wij bouwen er vol overtuiging aan mee.

Verpakkingen zonder impact op het milieu bestaan voorlopig niet. Elke soort verpakking heeft voor- en nadelen. Zo blijkt de verpakking die het product het langst bewaart niet altijd zo gebruiksvriendelijk of gezond. Of is de duurzaamste verpakking niet degene die de kwaliteit van het product het best garandeert.

Hernieuwbare grondstoffen, recycleerbare verpakkingen

Om keuzes te maken, volgt Oxfam Fair Trade nauw de evoluties op over verpakkingen, het afvalprobleem, recyclage en technische innovaties.

We schakelen over op verpakkingen die voor een zo groot mogelijk deel uit gerecycleerd of plantaardig materiaal bestaan. Daarnaast verkiezen we verpakkingen van goed recycleerbare of composteerbare, liefst hernieuwbare grondstoffen.

De laatste jaren trokken we onder meer deze producten een duurzamer jasje aan:

  • Vloeibare honing in een knijpfles van 100% gerecycleerde PET, of PCT.
  • Fruitsap en rietsuiker in biobased Tetra Pak: een PFAS-vrij brik dat voor meer dan 80% uit hernieuwbare, plantaardige grondstoffen bestaat en waarvan de levenscyclus 28% minder CO2 uitstoot dan een klassiek Tetra Pak.
  • Koffie in 100% recycleerbare pakjes, zonder aluminium.
  • Plastic wikkels vervangen we systematisch door een gerecycleerde of – als die het product voldoende beschermt – composteerbare variant

Klimaatbijdragen bij partners

We willen afstappen van de tunnelvisie die CO2-uitstoot als hét thema ziet, en andere thema’s als biodiversiteit en watervoorraden buiten beschouwing laat. Met onze klimaatbijdragen ondersteunen we dus niet
alleen CO2-reductie, maar ook de versterking van biodiversiteit, duurzaam watergebruik,
waterretentie en meer. We doen dit rechtstreeks met de betrokken handelspartners en stappen
mee in projecten die zij voorstellen. Zo zijn we zeker van maximale impact. Zo investeren we niet
alleen in de vertraging van klimaatopwarming (klimaatmitigatie), maar ook in het future-proof
maken van onze partners (klimaatadaptatie). We zijn niet minder ambitieus, wel kritischer.

B CORP-certificering bewijst duurzame impact

Oxfam staat voor positieve impact op gemeenschappen, zowel hier in België als in de landen waar onze fairtradeproducenten actief zijn. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is de kern van ons bestaan. Daarom behaalden we in 2021 de B Corp-certificering. Tegen 2025 streven we naar een topscore, met bijbehorende ‘Best for the World’-status. Voor onze impact op gemeenschappen mogen we ons sinds 2022 al ‘Best for the World’ noemen.

In mensentaal: we willen tot de allerbesten van de klas behoren op het vlak van duurzame bedrijfsvoering. En waar we daar nog niet in slagen, werken we er op een transparante manier aan.

B Corp ‘Best for the World’

Dat B Corp zo makkelijk Oxfam Fair Trade certificeerde, is best uitzonderlijk. We danken het voor een stuk aan het feit dat onze bedrijfspoot een coöperatie is, die systematisch zo’n 4% van haar omzet in Oxfams ontwikkelingsprojecten investeert. Daarnaast scoren we over het algemeen hoog in de domeinen waar B Corp naar kijkt: welzijn van werknemers, impact in de gemeenschappen in Noord en Zuid, het milieu.

Om over de hele lijn de ‘Best for the World’-status te krijgen, moeten we onze bestaande duurzaamheidsstrategie vooral verder formaliseren, onze inspanningen en resultaten meten en erover communiceren.

Fair trade, Oxfam-stijl: meer dan een label

Oxfam staat al meer dan 50 jaar met beide voeten in het fairtradeveld en is vastberaden daar te blijven tot álle handel eerlijk is. En dat vraagt meer dan een label op onze productverpakkingen. We innoveren in fair trade door in te zetten op een leefbaar inkomen voor de producenten en aandacht te eisen voor de mensenrechten en het milieu in alle handelsketens.

Leefbaar inkomen voor fairtradeproducenten

Met dit partnerschap gaan Oxfam en de coöperatie CPR Canaan een stap verder dan fair trade: aan de boeren die de cacao leveren voor Oxfams Bite to Fight-chocolade betalen we een extra premie die de kloof dicht met een leefbaar inkomen. Bovenop de fairtrademinimumprijs en de vaste fairtradepremie.

Want een leefbaar inkomen (‘living income’), dat de basisbehoeften van het gezin dekt en een kleine buffer biedt, blijft voor veel kleinschalige landbouwers buiten bereik. Zelfs wanneer ze onder fairtradevoorwaarden kunnen verkopen.
 
Oxfam zet een stijgend aantal boeren op weg om een leefbaar inkomen te verwerven.

Zorgplicht voor mensenrechten en milieu

Oxfam wil een leidende rol spelen om bedrijven te wijzen op de zorgplicht die ze hebben op het vlak van de mensenrechten en het milieu in hun productieketen, de zogeheten ‘human rights due diligence’.

In samenwerking met de KU Leuven zoekt Oxfam uit hoe KMO’s, zoals Oxfam Fair Trade, een due diligence-beleid in de praktijk kunnen brengen. Daarvoor houden we onze eigen koffieketen tegen het licht. En ook hier is het inkomen van de boeren – en de leefbaarheid daarvan – een belangrijk thema.

Onze eigen ervaring zien we als een belangrijke stap om ons pleidooi voor zorgplicht kracht bij te zetten.

Duurzaamheid is nooit zwart-wit

We bekijken samen met onze partners-producenten voortdurend welke aanpassingen mogelijk zijn om het assortiment naar een duurzamer niveau te tillen.

Onze partners telen en produceren in enorm verschillende omstandigheden. Daarom gaan we met de ene producent eerst werken aan duurzamere verpakkingen en bij de andere eerst inzetten op duurzamer transport of gezondere producten.

Fair trade blijft voor Oxfam hét hoofdcriterium en het absolute minimum. Product per product bekijken we hoe we onze volledige ketens ook op andere vlakken kunnen verduurzamen.

Dat gebeurt stap voor stap, rekening houdend met de mogelijkheden van onze partners. We wegen constant af wat het beste is voor onze klanten, onze producenten en de planeet.

Het tweede duurzaamheidsverslag van Oxfam Fair Trade is er!

Verduurzamen, dat doen we voor onze handelspartners, voor onze medewerkers, voor onze klanten en voor de hele samenleving.

1. Een fair handelssysteem voor onze partners

Oxfam Fair Trade investeert in een samenwerking op lange termijn, die draait rond een fair en leefbaar inkomen. We geven het goede voorbeeld en dagen andere bedrijven uit. De meerprijs loont en zorgt voor rechtstreekse positieve impact op onze handelspartners. Onze impactprojecten liften onze handelspartners naar een hoger ecologisch en leefbaarder sociaal niveau.

2. We verhogen het welzijn van onze medewerkers

Van bij de start zorgen we voor een degelijke opleiding rond veiligheid en welzijn, op maat van onze medewerkers. Integriteit staat daarbij centraal, gedreven door onze gemeenschappelijke waarden. Jaarlijks polsen we naar het geluk van onze medewerkers via een tevredenheidsenquête. Zo stemmen we ons HR-beleid nog beter af op wat er leeft op de werkvloer.

3. We zorgen voor een kwaliteitsvol aanbod aan onze klanten

Voor een groeiende groep bewuste consumenten wil Oxfam Fair Trade een toonaangevend assortiment blijven aanbieden. Een duurzaam, afvalarm en kwaliteitsvol aanbod is de enige juiste weg.

4. We hebben een verantwoordelijkheid tegenover onze samenleving

Het is onze plicht om te zorgen voor mensenrechten in onze hele waardeketen. We gaan op de barricades staan voor arbeidsrechten, vrouwenrechten en ambitieuzere milieunormen. Met directe klimaatprojecten bij onze partners willen we nog net een stap verder zetten.

Ontdek alles over onze vier pijlers in het duurzaamheidsverslag.