Fairtradechocolade van Oxfam

In de bres voor een duurzame cacaosector!

Je kiest voor Oxfam-chocolade omdat ze van hoogstaande kwaliteit is, gemaakt wordt volgens Belgische traditie en ook in jouw lievelingssmaak bestaat … Maar bovenal omdat ze smaakt naar pure duurzaamheid. De cacaoproducenten in West-Afrika verwerven een beduidend beter inkomen. En jij steunt ons werk om armoede, kinderarbeid en ontbossing uit te bannen. Als dát niet smaakt naar meer!

Waarom is fairtradechocolade duurzamer?

De meeste cacaoboer.inn.en leven in extreme armoede. Gemiddeld verdienen ze een derde van wat ze nodig hebben om in hun basisbehoeften te voorzien. Door dit systematische tekort kunnen cacaoproducenten en hun gezin geen duurzame toekomstplannen maken.

Gevolg: in de cacaoteelt in Ivoorkust en Ghana (samen ongeveer 60% van de cacaoproductie in de wereld), is kinderarbeid wijdverspreid.

Hoe kan dit? De hele wereld wil chocolade en toch kunnen de cacaoproducenten hun ‘gouden’ grondstof niet verzilveren? De wereldwijde cacaosector wordt gedomineerd door slechts enkele bedrijven. Deze concentratie van de macht geeft kleinschalige boer.inn.en geen eerlijke kans. Ze werkt schendingen van hun mensenrechten in de hand.

Bovendien sneuvelt het regenwoud om cacao te telen. In Ivoorkust en Ghana is het de belangrijkste oorzaak van ontbossing. De laatste stukken regenwoud in die landen zijn ernstig bedreigd. Maar de producenten hebben geen andere manieren om hun schamele inkomen te verzekeren. Fair trade pakt de structurele armoede bij de cacaotelers aan, want die ligt aan de basis van al deze problemen.

Op weg naar duurzame Belgische chocolade

Oxfam ondertekende in 2018 het Belgische multi-stakeholder platform Beyond chocolate. Daarin engageert de Belgische chocoladesector zich om tegen 2030 een minstens leefbaar inkomen te garanderen voor alle cacaoboeren die de grondstof produceren van onze nationale lekkernij. De ambitie zit goed, maar moet vertaald worden in daadkracht en transparantie. Oxfam houdt de sector bij de les!

Nog veel te vaak is de prijs die de boer voor zijn cacao krijgt een blinde vlek in de duurzaamheidsstrategieën van chocoladebedrijven. Als voortrekker in eerlijke handel is het onze taak om het goede voorbeeld te geven. Wij willen de lat hoger leggen.

Bart Van Besien, expert cacaoketen bij Oxfam België

Hoe verbetert Oxfam-chocolade het leven van cacaoproducenten?

Cacaoboeren hebben geen nood aan liefdadigheid. Ze hebben rechten! En die moeten gerespecteerd worden. Met een eerlijke prijs bijvoorbeeld, en langdurige contracten waardoor ze hun risico’s beter kunnen spreiden.

Als de Belgische pionier in eerlijke handel leggen wij de lat telkens hoger en geven we het goede voorbeeld aan andere bedrijven.

We kopen rechtstreeks aan bij cacaocoöperaties

Door een betrouwbare handelspartner te zijn, laten we coöperaties toe zich op een autonome manier te ontwikkelen. Bij beginnende coöperaties helpen we de eerste stappen te zetten en bij gevestigde coöperaties creëren we extra impact op het inkomen en het welzijn van hun leden, en op het milieu.

We zetten in op duurzame cacaoproductie

We informeren onze cacaopartners over duurzame alternatieven voor het kappen van bossen. Want het is helemaal niet nodig om meer regenwoud in te palmen wanneer de cacaobomen te weinig opleveren. In agro-ecologische boomgaarden staan jonge en oude cacaobomen door elkaar. Naast  cacaobomen groeien er bomen die voor voedsel zorgen en hoogstambomen die schaduw geven en de boer.inn.en extra inkomsten bezorgen, dankzij hun hout.

We betalen een fors hogere prijs

Met de huidige cacaoprijzen kunnen cacaoboeren geen leefbaar inkomen verdienen. Daarom betaalt Oxfam fors hogere prijzen en maakt het rechtstreekse afspraken met de boeren. In het Bite To Fight project werken we samen met de boer.inn.en om de kloof naar een leefbaar inkomen helemaal te overbruggen. Hiermee tonen we de rest van de cacaosector dat het kán.

We strijden voor een eerlijke een duurzame cacao- en chocoladesector

Met ons studie- en lobbywerk roepen we de machtigen ter verantwoording, zowel in België als op internationaal niveau (met het VOICE Network). Om de twee jaar publiceren we een Cacaobarometer waarbij we de sector een spiegel voorhouden en wijzen op verantwoordelijkheden.

We kloppen op tafel voor de rechten van de boerenfamilies. Zo maken we, samen met onze partners, werk van een leefbare inkomen voor cacaoboer.inn.en en wetgeving die kleinschalige producenten beschermt.

Bite to Fight-chocolade: nog grotere impact, zelfde kwaliteit

Voor de cacao in de Bite to Fight-chocolade betaalt Oxfam de boer.inn.en een extra premie, boven op de fairtrademinimumprijs en de fairtradepremie die al onze producenten krijgen. Hiermee willen we de kloof naar een leefbaar inkomen voor West-Afrikaanse cacaoboeren dichten.

Met de campagne achter dit productgamma vestigen we de aandacht op de uitdagingen in de chocoladesector. We wonnen er in 2020 een wereldwijde award van Fairtrade International mee.

En de chocolade? Die blijft natuurlijk even lekker!

Pilootproject in Ivoorkust

Ivoorkust levert 40 % van de wereldwijde cacao. En toch zijn de boeren er het armst van allemaal. Problemen als kinderarbeid en ontbossing zijn er alomtegenwoordig.

Sinds 2016 werkt Oxfam Fair Trade samen met de Ivoriaanse cacaocoöperatie CPR Canaan. De gedreven voorzitster, Virginie Gnako, zet heel sterk in op positieve verandering, waaronder ecologie en de rol van de vrouw in de cacaoteelt.

De extra premie die CPR Canaan sinds 2019 krijgt, besteedt de coöperatie democratisch in toekomstgerichte, duurzame ingrepen. Zoals het verbeteren van sanitaire infrastructuur, toegang tot drinkbaar water, duurzame landbouw en diversificatie van de teelt, zoals tomaten. Ze dragen allemaal rechtstreeks bij aan de kwaliteit en de opbrengst van de cacao-oogst.

En dat, op zijn beurt, laat de cacaoboeren toe een leefbaar inkomen te verdienen.

Wat is Bite to Fight?

Zie je het Bite To Fight-logo staan? Dan betaalt Oxfam Fair Trade een extra premie aan de cacaoboeren, bovenop de wereldwijd toegepaste fairtradeprijs en -premie.

Deze Oxfam-premie dicht de inkomenskloof voor onze cacaopartners en hun gezinnen. Zo bekomen ze een leefbaar inkomen voor hun duurzaam werk en kunnen ze ook geleidelijk een buffer opbouwen voor als het eens niet meezit.

Term: Tabletten