Waarom fair trade kopen bij Oxfam?

Via Oxfam Fair Trade bouw je mee aan een rechtvaardigere wereld. Je geeft kansen aan de mensen die jouw voedsel produceren én toont dat jij ook vindt dat de handelsregels eerlijk moeten.

Kies je voor fairtradeproducten van Oxfam, dan mag je op je twee oren slapen: jij consumeert ethisch over de hele lijn. Producenten krijgen een eerlijke prijs voor elk product én kunnen rekenen op een langetermijnsamenwerking. Zo staan ze jaar na jaar sterker in de genadeloze internationale handel.

Eerlijke handel: in het belang van de producenten

Oxfam Fair Trade handelt eerlijk met producenten, voornamelijk uit het globale Zuiden. Zo versterken we de organisatie en marktpositie van onze handelspartners.

De rechtvaardige prijs die we onze producenten betalen staat centraal, samen met de fairtradepremie die ze in hun gemeenschappen investeren. Maar fair trade is veel meer dan dat.

 • We hanteren rechtvaardige handelsregels die iedereen een kans geeft om producten te verkopen.
 • We betalen een prijs die bijdraagt tot een menswaardig inkomen.
 • We kopen rechtstreeks aan, met maximale transparantie.
 • We versterken de kennis en vaardigheden van achtergestelde producenten, zodat ze mee kunnen op de internationale markt.
 • We respecteren mens en milieu.
 • We handelen vanuit een duurzaam partnerschap met kleinschalige producenten.

We werken hard aan onze impact. Daarom …

… werken we enkel met coöperaties van kleine en kwetsbare producenten en kopen we rechtstreeks aan; onze keten is volledig traceerbaar

… strijden we voor structurele verandering; met 6.500 vrijwilligers doen we daarnaast ook aan sensibiliserend en beleidsbeïnvloedend werk

… gaan we langdurige relaties aan en kopen jaarlijks aan; dit biedt de boeren inkomstgarantie

… betalen we een eerlijke prijs: fairtrademinimumprijs + biopremie + kwaliteitspremie

… zetten we actief in op duurzame teelt (biologisch en agro-ecologie); 65% van ons koffie-assortiment is bio

… bieden we de mogelijkheid tot voorfinanciering

Rechtvaardige handelsregels die elke producent een kans geven 

Wij vinden dat overheden hun macht moeten gebruiken om rechtvaardige regels in te voeren die alle consumenten en producenten ten goede komen. Zij moeten regels opstellen in het algemene belang, in plaats van alleen de belangen van grote bedrijven te beschermen.

Als je kiest voor Oxfam, kies je voor solidariteit en respect. Oxfam drijft niet alleen handel met achtergestelde producentengroepen, maar zet tegelijkertijd de politiek en de bedrijfswereld onder druk om maatregelen te nemen in het belang van deze mensen.

Waarom? Omdat de regels van het huidige handelssysteem het producenten uit het Zuiden onmogelijk maken om op onze markt te verkopen tegen een competitieve prijs.

Het gaat bijvoorbeeld om invoerbelastingen, of subsidies die Europese boeren moeten beschermen tegen goedkopere producten uit het Zuiden. Deze concurrentievervalsing ontneemt boer.inn.en uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika een eerlijke kans om een waardig inkomen te verdienen.

Fair trade draagt bij tot een menswaardig inkomen

Veel producenten zitten in een zwakke onderhandelingspositie. Soms moeten ze hun producten noodgedwongen verkopen aan opkopers die zo weinig mogelijk willen betalen om zelf zo veel mogelijk winst te maken.

Oxfam betaalt de internationale fairtrademinimumprijs voor de meeste van zijn producten. Voor voedingsproducten waarvoor (nog) geen fairtradestandaard bestaat, spreken Oxfam Fair Trade en de producenten onderling een faire prijs af.

De fairtrademinimumprijs: een eerlijke prijs voor elk product

Onafhankelijke certificeringsorganisaties bepalen per product een fairtrademinimumprijs. Die houdt rekening met de aard van het werk, de nodige inspanningen en de koopkracht van de producent. Ook verschillen per land, regio en kwaliteit bepalen de fairtrademinimumprijs.

Deze minimumprijs is een richtprijs. In de praktijk onderhandelen eerlijkehandelsorganisaties zoals Oxfam de prijs product per product met de producentengroep. We betalen nooit minder dan de minimumprijs, maar soms wel meer. Wanneer de marktprijs hoger ligt dan de fairtrademinimumprijs, betalen wij uiteraard de hoogste van de twee.

De fairtradepremie: extra inkomsten voor de gemeenschap

Oxfam Fair Trade betaalt zijn partners een fairtradepremie boven op de eerlijke prijs. Die dient voor de sociale en economische ontwikkeling van de hele gemeenschap. De producentengroep beslist democratisch hoe hij deze premie besteedt. Dikwijls investeert die hiermee in scholen, gezondheidsposten, wegen … Vaak gaat de premie ook naar vormingen voor de leden en hun familie.

Zo biedt Oxfam producenten de kans op een menswaardig inkomen: een vergoeding die de productiekosten dekt en verder ook genoeg voedsel, kleding, onderdak, onderwijs en medische zorgen kan bekostigen voor het gezin.

Rechtstreekse handel met maximale transparantie

Oxfam Fair Trade koopt een groot deel van de producten rechtstreeks aan bij fairtradegecertificeerde producentenorganisaties. Zo kopen we al onze koffie, het leeuwendeel van onze chocolade, wijn en fruitsappen rechtstreeks van de mensen die ze produceren.

Voor sommige producten werken we samen met een tussenhandelaar. Dat kan een organisatie zijn die verschillende producentengroepen overkoepelt en ondersteunt (bv. Ecookim, een koepel van cacaocoöperaties in Ivoorkust) of een maatschappelijk verantwoorde onderneming (bv. een fabriek) die grondstoffen opkoopt van lokale producentengroepen en verwerkt tot een exporteerbaar product (bv. thee in builtjes).

Soms kopen we producten of grondstoffen via een andere eerlijkehandelsorganisatie. We werken alleen samen met organisaties die aangesloten zijn bij internationale koepels zoals de World Fair Trade Organisation (WFTO), FLOCERT (Fairtrade Labeling Organisation) of de European Fair Trade Organisation (EFTA). Zij garanderen dat de aankoop zo rechtstreeks mogelijk verloopt, en 100 % volgens de principes van eerlijke handel.

Kortom, hoe ze ook in de Belgische winkels terechtkomen, alle Oxfam Fair Trade-producten zijn gescreend en goedgekeurd door externe certificeringsorganisaties.

Investeren in achtergestelde producenten

Eerlijke handel drijven met producenten zorgt voor een waardig inkomen op lange termijn. Maar sommigen hebben extra ondersteuning nodig om te kunnen meedraaien in de internationale handel. Dan kunnen ze rekenen op Oxfams ondersteuning en advies op verschillende vlakken. Via ons Partnerfonds kan iedereen dit een extra financieel duwtje in de rug geven.

Daarom bieden we producenten bijvoorbeeld:

 • ondersteuning om de fairtrade- of biocertificering te behalen
 • investerings- of overbruggingskredieten en voorschotten
 • vormingsprogramma’s op het vlak van technieken, ecologie, management …
 • bijstand bij productontwikkeling
 • advies over kwaliteitsverbetering

Deze steun gaat rechtstreeks naar producenten die samenwerken in democratisch gestuurde organisaties (meestal coöperaties) en naar producenten die samenwerken met een maatschappelijk verantwoorde onderneming. Zo kunnen zij uitgroeien tot sterke organisaties en hebben de investeringen van Oxfam een positieve impact op de ontwikkeling van de hele regio.  

Respect voor mens en milieu

Oxfam Fair Trade koopt alleen van producenten die in menswaardige omstandigheden werken. De arbeidsomstandigheden mogen nooit in strijd zijn met de normen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Het gaat om respect voor de gezondheid, vakbondsvrijheid, gelijkwaardigheid op de werkvloer, het verbod op kinderarbeid …

Fair trade is ook op ecologisch vlak een duurzame keuze. Onze producenten springen verstandig om met natuurlijke hulpbronnen en gebruiken energiebesparende productiemethodes. Agro-ecologische teelt is meer regel dan uitzondering. Wist je dat ruim de helft van het aanbod van Oxfam Fair Trade biologisch is?

Verderop in het productieproces streven we naar milieuvriendelijk transport en hanteren we een efficiënt en duurzaam beleid op het vlak van verpakking en afvalverwerking.

Duurzame partnerschappen met fairtradeproducenten

Oxfam ondersteunt coöperaties van landbouwers door hun producten op de markt te brengen. Boer.inn.en zijn voor ons geen leveranciers, het zijn gelijkwaardige partners.

Eerlijke handel gaat voor ons dus niet over één aankoopje. Oxfam Fair Trade biedt producenten een structurele markttoegang en garandeert hen een samenwerking op lange termijn. Ze kunnen er op rekenen dat Oxfam er ook ná de eerstvolgende oogst voor hen zal zijn.

Want producenten die voor een lange periode zeker zijn van hun afzet – en dus hun inkomen – durven te plannen en investeren en kunnen hun expertise vergroten. Zo verbeteren ze hun marktsituatie en kunnen ze zich duurzaam ontwikkelen.