Nasser Donato Amaya Gomez , president van cooperatie Coarene - Honduras

Duurzaamheidsverslag 2023: dubbelcheck voor mens en planeet

Oxfam Fair Trade is een van de Belgische pioniers in eerlijke handel. Ook in 2023 legden we ons volop toe op het aanbieden van kwalitatieve producten, telkens met een sociale én ecologische impact.

Oxfam Fair Trade is een van de Belgische pioniers in eerlijke handel. Ook in 2023 legden we ons volop toe op het aanbieden van kwalitatieve producten, telkens met een sociale én ecologische impact.

In dit duurzaamheidsrapport evalueren we onze impact en inspanningen voor mens en planeet, en dat op 4 domeinen:

  • Voor onze handelspartners
  • Voor onze medewerkers
  • Voor onze klanten
  • Voor de hele samenleving

Ons duurzaamheidsverslag in 4 cijfers

1. We hebben een rechtstreekse impact op meer dan 500.000 leden

In totaal werken we samen met 30 coöperaties. Daarmee bereiken we meer dan 500.000 leden/boerenfamilies. Voor hun producten betalen we de fairtradeprijs, berekend volgens de standaarden van Fairtrade International.

De fairtradeprijs ligt vaak een stuk boven de marktprijs en geeft de boer.in een stabiele prijsgarantie. Als de marktprijs door bepaalde omstandigheden boven de fairtradeprijs stijgt, dan betalen wij de marktprijs. Altijd de hoogste, dus.

Daarbovenop betalen we ook een fairtradepremie. Die gaat naar sociale en ecologische projecten. De boeren en leden van de coöperatie spreken elk jaar samen af waar ze de premie aan besteden. Denk maar aan de bouw van lokale scholen, ziekenhuizen of apotheken, cursussen rond klimaatverandering … In 2023 betaalden we € 284.924,40 aan fairtradepremie.

Voor bioproducten betalen we de boer.in een biologische premie. Op die manier geven we bioboeren extra versterking voor hun inspanningen. In 2023 was 60% van onze producten biologisch. In 2030 willen we 100% halen.

In sommige contexten zien we dat fair trade niet volstaat om boeren van een waardig leven te voorzien, bijvoorbeeld omdat de situatie in het land erg fragiel is of omdat de boeren minder toegang hebben tot (lokale en nationale) ondersteuning.

Daarom engageren wij ons om in bepaalde aanvoerketens ‘beyond fair trade’ te gaan, zoals in Ivoorkust waar de cacao-context erg complex is. Met onze chocoladelijn ‘Bite to Fight’ bieden we cacaoboeren in Ivoorkust sinds enkele jaren ook een heel specifieke Oxfam-premie aan: de premie voor een leefbaar inkomen.

Cacaoboeren hebben het meer dan nodig: uit onderzoek blijkt dat de meeste cacaotelers in Ivoorkust drie keer te weinig verdienen om een leefbaar inkomen te hebben. In 2023 betaalden we € 64.442 aan Bite to Fight-premie.

2. 89,2% van onze medewerkers heeft plezier op het werk

Voor ons is het welzijn en de tevredenheid van al onze medewerkers ontzettend belangrijk.

Op de jaarlijkse welzijnsbevraging onder onze medewerkers, zei 89,2% plezier te hebben op het werk. Op het vlak van engagement scoren we zelfs 91%. Dat leidt wel tot nood om te recupereren van een werkdag volgens 56% van onze medewerkers.

Met onder andere een modern en sterk HR-beleid – aan de hand van de Employee Life Cycle – en ons ‘Safeguarding beleid’ willen we de waarden die we extern uitdragen, ook intern naleven.

3. We halen een kwaliteitsscore van 8,44 op 10

Elk jaar evalueren we onze leveranciers via transparante vragenlijsten. Uit die resultaten berekenen we een gemiddelde kwaliteitsscore (uitgedrukt op tien punten). Voor 2023 komen we uit bij een totaalscore van 8,44 op 10. Dit is op een na de beste score die we sinds onze berekeningen behaalden.

We meten de kwaliteitsscore aan de hand van het aantal kwaliteitsfouten in de zendlijnen, de leveranciersscore en het aantal, de ernst en de frequentie van kwaliteitsklachten per leverancier.

4. We willen van 123,4 naar 130 punten op de B Corp-score

Sinds juli 2021 zijn wij gecertificeerd door B Corp. B Corp is een organisatie die bedrijven audit op hun inspanningen op sociaal en milieuvlak. Het slaat dus niet op onze producten (zoals bij onze fairtrade- en biolabels), maar op onze organisatie in zijn geheel.

De B Corp-certificering vormt momenteel de meest geloofwaardige en uitdagende beoordeling op het gebied van duurzaamheid binnen de bedrijfswereld. Het traject bestaat uit een strenge beoordelingsprocedure op vijf grote domeinen: bestuurswijze, arbeidsrechten, gemeenschap, leefmilieu en klanten.

In totaal moet een bedrijf meer dan 80 punten scoren om de certificering te behalen. Wij haalden bij onze audit meteen een mooie score van 123,4 punten. Daar zijn we trots op, want daarmee belanden we meteen in de hogere rangen. Maar we willen het nog beter doen: het is onze ambitie op elk van de vijf domeinen bij de beste 5% ter wereld te horen. Bij onze volgende audit in 2024 ambiëren we daarom uit te komen op een score van 130 punten. Van een uitdaging gesproken!

Onze rode draad: de zorgplicht

De zorgplicht loopt als rode draad door alles wat doen. “Het is een essentiële pijler van ons werk bij Oxfam Fair Trade”, aldus Nick Declercq, directeur Oxfam Fair Trade. “Dit verslag biedt dan ook een inkijk in onze inspanningen op het gebied van milieu, mensen- en arbeidsrechten. Want we geloven dat het essentieel is dat onze klanten en stakeholders volledig op de hoogte zijn van onze aanpak. Daarom blijven we open en eerlijk communiceren over ons beleid, onze processen en onze prestaties.”

“We willen dat jullie weten wat jullie kopen en waar het vandaan komt, zodat jullie met vertrouwen voor onze producten kunnen kiezen”, besluit Nick Declercq. “Elk product dat de naam Oxfam Fair Trade draagt, is zorgvuldig dubbel gecheckt op de impact ervan, zowel op sociaal als op ecologisch gebied. We zijn er trots op dat we eerlijke producten kunnen aanbieden die niet alleen de smaakpapillen verwennen, maar ook bijdragen aan een rechtvaardigere en duurzamere wereld.”

Vragen?

Heb je vragen over dit rapport? Dan kan je die stellen aan Judith Pieters via judith.pieters@oft.be.