Veldbezoek aan Sol y Café in Peru.

Eerlijke handel: dé basis voor maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Op zoek naar mogelijkheden om maatschappelijk verantwoord te ondernemen? Steeds meer bedrijven zetten zich in om een steentje bij te dragen voor mens en planeet. De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN bevestigen dat fair trade een belangrijke weg naar een duurzamere wereld is. Ontdek hier waarom Oxfam Fair Trade perfect binnen jouw duurzaamheidsstrategie past.

Op zoek naar mogelijkheden om maatschappelijk verantwoord te ondernemen? Steeds meer bedrijven zetten zich in om een steentje bij te dragen voor mens en planeet. De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN bevestigen dat fair trade een belangrijke weg naar een duurzamere wereld is. Ontdek hier waarom Oxfam Fair Trade perfect binnen jouw duurzaamheidsstrategie past.

Steeds de eerlijkste optie

Oxfam Fair Trade strijdt al langer voor eerlijke handel. Een correcte prijs voor de producent is een belangrijk principe van eerlijke handel. Maar daar houdt het niet op. Oxfam ijvert voor een rechtvaardig handelssysteem met eerlijke regels voor alle spelers in de handelsketen. Hierdoor krijgen onze klanten het best mogelijke product, gemaakt met respect voor mens en planeet.

De Europese zorgplichtwet verplicht bedrijven om de impact van de hele waardeketen te monitoren en beoordelen. Hierdoor kunnen eventuele negatieve gevolgen van activiteiten op vlak van mensenrechten en milieu voorkomen of beperkt worden. Doordat Oxfam Fair Trade al jarenlang in rechtstreekse handelspartners investeert, betekent dit een grote troef als leverancier.

De hoogste kwaliteit voor onze klanten

We streven naar een 100% bio en fair productaanbod tegen 2030. Weg met chemische toevoegingen en focus op natuurlijke landbouw. Sinds 2022 zijn we van 50 % naar 65 % gegaan.

Iedere dag monitoren en verbeteren we de kwaliteit van onze producten. Op basis van eigen toezicht en kwaliteitsscores van onze leveranciers proberen we de verwachtingen en regelgeving te overstijgen.

Een eerlijke prijs voor de producent en kwaliteit voor de consument, daar gaat het ons om.

Klaas Ramakers, coördinator van het VIERNULVIER café

Alles voor de planeet

Agro-ecologische landbouwmethoden maken mee deel uit van een fair trade filosofie. De kleinschalige coöperaties zorgen voor meer biodiversiteit door het aanplanten van inheemse bomen en struiken. Deze teeltdiversificatie zuivert de lucht, voedt de bodem en beschermt planten tegen de impact van de klimaatcrisis.

Tegen 2030 streven we voor een daling van 30% van onze emissies t.o.v. 2021. Enerzijds door minder uitstoot en anderzijds aan klimaatbijdragen bij partners in vorm van CO²-opname projecten. We stappen daarbij af van de term ‘CO2-positief’ omdat die de offsetmarkt in de hand werkt. Daarnaast verminderen we ons afval door bijvoorbeeld gerecycleerde of plantgebaseerde verpakkingen

Wat is offsetting?

De offsetmarkt werkt zo: omdat een bedrijf onmogelijk ‘nul’ CO2-uitstoot kan uitstoten, investeert het via ‘offsets’ (een soort financiële compensatie) in een project dat CO2 ofwel opneemt (bijvoorbeeld door het planten van bomen), ofwel vermindert (bijvoorbeeld door het bouwen van groene-energievoorzieningen ter vervanging van fossiele energie).

Deze projecten kunnen gecertificeerd worden, en deze certificaten (offsets) kunnen dan worden verkocht. Hier komt steeds meer kritiek op. Er zijn veel gevallen waarin aangekochte kredieten geen zekerheid bieden op opname of vermindering van CO2, bijvoorbeeld omdat ze dubbel verkocht worden, niet van lange duur zijn, of zonder de investering via offsets sowieso hadden plaatsgevonden. In sommige gevallen benadelen ze ook de lokale bevolking of zorgen ze voor meer uitstoot elders.

Trouwe handelspartners

We voeren eerlijk handel met handelspartners. In de praktijk betekent dit dat we een faire prijs betalen voor het werk en de producten die ze leveren. Dit wordt steeds aangevuld met een faitradepremie voor sociale en ecologische projecten. Voor onze bioproducten betalen we een biopremie om de boer voor deze klimaatvriendelijke inspanning te steunen.

Voor cacao gaan we zelfs een stap verder. Onderzoek toont aan dat de cacaotelers uit Ivoorkust anders niet uit de kosten geraken. In kader van ons Bite to Fight-project krijgen de cacaoboeren bovenop de fairtradeprijs en -premie een premie voor leefbaar inkomen.

Maar eerlijke handel gaat om meer dan centen. Het draait ook om sociale gelijkheid en gelijke kansen. Door onze langdurige relatie met partners kunnen we gericht projecten ondersteunen. Lees hier over onze steun voor gelijke kansen voor vrouwen.

Erkenning impact op gemeenschappen

Het onafhankelijke B Lab wil bedrijven aanzetten tot duurzaam ondernemen. Ze screenen bedrijven op verschillende impactgebieden: gemeenschap, klanten, milieu, bestuur en werknemers. Bij een voldoende hoge score krijgt een bedrijf het B Corp (Benefit Corporation) certificaat. Scoort een B Corp bij de hoogste 5% op een van de impactgebieden? Dan kroont B Lab hen ‘Best for the World™’.

De B-Corp certificering vormt momenteel de meest geloofwaardige en uitdagende beoordeling van duurzaamheid binnen de bedrijfswereld op globaal niveau. Nadat we vorig jaar ons B Corp-certificaat hebben behaald, zijn we vanaf nu bij de beste 5% B Corps van de wereld voor gemeenschappen. We moedigen ook andere organisaties aan om mee klimaatacties te ondernemen. Met de keuze voor Oxfam Fair Trade maak je alvast een duidelijk statement: jouw organisatie kiest voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Steeds de eerlijkste optie?

Bij Oxfam weet je dat je goed zit. Contacteer ons, we luisteren graag hoe we een sterk verhaal kunnen maken.