rebuild womens hope
placeIdjwi, DR Congo

Rebuild Women’s Hope

  • Rebuild Women's Hope (RWH) is een koffiecoöperatie op het eiland Idjwi in het Kivumeer in Congo
  • Opgericht in 2013, partner van Oxfam sinds 2022
  • 70% vrouwelijke leden
DR Congo DR Congo

Hoogwaardige koffie dankzij hoogteligging

Rebuild Women’s Hope (RWH) is een koffiecoöperatie op het eiland Idjwi in het Kivumeer in Congo. Het Kivumeer ligt op 1.460 meter hoogte en wordt geflankeerd door steile hellingen. Deze hoogteligging zorgt voor hoogwaardige koffie zoals bij partner Muungano.

De regio kent een turbulente en onstabiele politieke situatie waardoor de productie en het vervoer van de kwalitatieve Congo koffie moeilijk loopt. Hierdoor werd de koffie jarenlang gewoon gesmokkeld naar het vlakbij gelegen Rwanda tegen zeer slechte condities. Vrouwen in het bijzonder voelen hier de gevolgen van.

Vrouwelijke empowerment

De coöperatie is opgericht door Marceline Budza die tijdens een bezoek aan een studievriendin op het eiland Idjwi, in Kivu Oost-Congo, constateerde hoe hard de vrouwen moesten werken in de koffiesector, en hoe weinig inkomen ze daarvoor kregen voor zichzelf en hun kinderen. Ze wou dit omkeren, ten eerste door vrouwen beter te organiseren en meer bewust te maken van die situatie, en anderzijds door te werken aan een hogere meerwaarde van de geteelde koffie.

Wij geloven dat bouwen aan de hoop van vrouwen de hoop van de hele natie is.

Marceline Budza van Rebuild Women’s Hope

Jong en ambitieus

Als jonge coöperatie produceren ze op kleine schaal, maar ze zijn ambitieus!

  • Ze willen graag snel opschalen en hebben dit jaar een extra wasstation aangelegd. Waar ze voordien ‘conventionele’ (geen fair trade, noch bio) arabica koffie verkochten zijn ze sinds 2022 bio gecertificeerd.
  • Naast een eigen materniteits- en pediatriekliniek investeert RWH sterk in drinkbaar water en toiletten aan de wasstations, in vormingen rond landbouwtechnieken, brood bakken, zeep maken, naaien …
  • Ze promoten vrouwelijke empowerment o.a. door workshops rond vrouwenrechten.
  • Van bij dit prille begin zetten ze in op agro-ecologische teelttechnieken. Op die manier bestrijden ze erosie, verhogen ze de bodemvruchtbaarheid op een duurzame manier, planten ze andere fruitbomen voor extra inkomsten … Ze zijn in contact met partner Muungano om te leren van hun jarenlange veldkennis en deze toe te passen.