Rebuild Women's Hope: a woman in a coffee field.
placeIdjwi, DR Congo

Rebuild Women’s Hope

  • Rebuild Women's Hope (RWH) is een koffiecoöperatie op het eiland Idjwi in het Kivumeer in Congo
  • Opgericht in 2013, partner van Oxfam sinds 2022
  • 70% vrouwelijke leden
  • Zet heel sterk in op de verbetering van de positie van de vrouw
DR Congo DR Congo

Hoogwaardige koffie dankzij hoogteligging

Rebuild Women’s Hope (RWH) is een koffiecoöperatie op het eiland Idjwi in het Kivumeer in Congo. Het Kivumeer ligt op 1.460 meter hoogte en wordt geflankeerd door steile hellingen. Deze hoogteligging zorgt voor hoogwaardige koffie zoals bij partner Muungano en Sopacdi.

De regio kent een turbulente en onstabiele politieke situatie waardoor de productie en het vervoer van de kwalitatieve Congo koffie moeilijk loopt. Hierdoor werd de koffie jarenlang gewoon gesmokkeld naar het vlakbij gelegen Rwanda tegen zeer slechte condities. Vrouwen in het bijzonder voelen hier de gevolgen van.

Vrouwelijke empowerment

De coöperatie is opgericht door Marceline Budza die tijdens een bezoek aan een studievriendin op het eiland Idjwi, in Kivu Oost-Congo, constateerde hoe hard de vrouwen moesten werken in de koffiesector, en hoe weinig inkomen ze daarvoor kregen voor zichzelf en hun kinderen. Ze wou dit omkeren, ten eerste door vrouwen beter te organiseren en meer bewust te maken van die situatie, en anderzijds door te werken aan een hogere meerwaarde van de geteelde koffie.

Wij geloven dat bouwen aan de hoop van vrouwen de hoop van de hele natie is.

Marceline Budza van Rebuild Women’s Hope

Jong en ambitieus

Als jonge coöperatie produceren ze op kleine schaal, maar ze zijn ambitieus!

  • Ze willen graag snel opschalen en hebben 4 wasstations aangelegd. Waar ze voordien ‘conventionele’ (geen fair trade, noch bio) arabica koffie verkochten zijn ze sinds 2022 bio gecertificeerd.
  • Naast een eigen materniteits- en pediatriekliniek investeert RWH sterk in drinkbaar water en toiletten aan de wasstations, in vormingen rond landbouwtechnieken, brood bakken, zeep maken, naaien …
  • Ze promoten vrouwelijke empowerment o.a. door workshops rond vrouwenrechten. Simultaan sensibiliseren ze hele gemeenschappen waarbij ze ook volop mannen betrekken in de sociale transformatie (positieve masculiniteit).
  • Van bij dit prille begin zetten ze in op agro-ecologische teelttechnieken. Op die manier bestrijden ze erosie, verhogen ze de bodemvruchtbaarheid op een duurzame manier, planten ze andere fruitbomen voor extra inkomsten … Ze zijn in contact met partner Muungano om te leren van hun jarenlange veldkennis en deze toe te passen.

REBUILD WOMEN’S HOPE & OXFAM

  • De samenwerking is opgestart na een bezoek in 2022. In 2023 werd de coöperatie gescreend met een diepgaande audit.
  • Met de steun van het Partnerfonds van Oxfam-Wereldwinkels is er een agro-ecologisch project opgestart, Muungano, die al enkele jaren ervaring heeft, ondersteunt Rebuild Women’s Hope in dit project.

Wat is agro-ecologie?

Deze klimaatvriendelijke manier van landbouw steunt op 3 pijlers. Allereerst de bodem. Door het mulchen, het bedekken van de bodem met voedingrijke plantresten, wordt de bodem een spons en vangt het de regen beter op. Schaduwbomen zijn een tweede element. Deze bomen beschermen tegen een verzengende zon én zware regenslag. Dit zorgt voor een microklimaat met een meer stabiele temperatuur. Als derde pijler hebben we biodiversiteit. Door diverse planten bijeen te hebben ontstaan er minder ziektes. Zo worden bepaalde ziektes moeilijker verspreid en zijn sommige planten zelfs natuurlijke insecticiden.