Egypte Egypte
placeFajoem, Egypte

Sakaran SDA

  • Coöperatie uit Egypte die kruiden en specerijen produceert
  • Bijna alle velden zijn biologisch gecertificeerd, een win voor het milieu en de kwaliteit
  • Oxfam Fair Trade koopt sinds 2019 rechtstreeks sesamzaad aan bij Sakaran
Egypte Egypte

Een oase voor duurzame landbouw

Egypte produceert slechts een klein deel van ’s werelds sesam. Tijdens het droogseizoen voelt de sesamplant zich er op en top. De plant kan immers goed overweg met droogte en warmte. Sesam wordt al duizenden jaren aan de rand van de woestijn verbouwd.

Onze partner Sakaran Society Development Association (SDA) produceert naast kruiden en specerijen ook sesam voor export en de lokale markt. Ze doen dat in de El-Fajoem oase. Deze oase wordt gevoed met water uit de Nijl. Een naburig meer doet dienst als natuurlijk reservoir om de oase ook in het droogseizoen van water te voorzien. De boeren van Sakaran zijn dan ook meesters in irrigatie, een Egyptische erfenis!

Sakaran SDA

Te weinig land

Het grote probleem in de regio blijft echter land. Door de sterk toenemende bevolking werd vruchtbaar land steeds zeldzamer. Egypte koos er dan ook voor een verbod in te stellen op de bouw van huizen op landbouwgrond. Deze maatregelen zorgen ervoor dat zelfs in kleine dorpjes de gebouwen heel hoog worden gebouwd. Spijtig genoeg treft dit verbod vooral het armste deel van de bevolking. Voor de boeren van Sakaran is hun landbouwgrond dan ook hun waardevolste bezit. Via duurzame teelttechnieken als wisselbouw en handmatig wieden, kiezen ze bewust voor duurzame landbouw.

Via duurzame teelttechnieken als wisselbouw en handmatig wieden, kiezen de boeren van Sakaran bewust voor duurzame landbouw. Bovendien zijn ze meesters in irrigatie, een Egyptische erfenis!

Een kleine maar beloftevolle associatie

Sakaran SDA werd rond de eeuwwisseling opgericht met als doel om de boeren van en rond het dorpje Sakaran te verenigen en ondersteunen. Reeds in 2005 kozen de oprichters om te kweken volgens biologische normen. Vijf jaar later kwam daar Fairtrade-certificering bij. Op die manier groeide de associatie uit van 80 tot 185 leden.

Omdat het in Egypte verboden is voor een associatie om te exporteren, verkoopt Sakaran al haar productie aan Safe Herbs & Spices, die het op haar beurt verkoopt aan onder andere Oxfam. De voorzitter van Safe Herbs & Spices nam in het verleden verschillende posities waar binnen Fairtrade Africa.

Niettemin blijven beide organisaties kleine spelers op de markt. Er zijn dan ook heel wat groeikansen. Op aanraden van en met het advies van Oxfam Fair Trade kocht Safe Herbs & Spices een geautomatiseerde zeefmachine aan voor haar sesamzaad.

Vroeger besteedde Sakaran de Fairtrade-premie al aan de aankoop van een gemeenschappelijke tractor, aan materiaal om kruiden te drogen en aan de bouw van een nieuw vergaderlokaal. Er werden ook trainingen mee betaald. Tenslotte ondersteunt de Fairtrade-premie ook weduwen en gezinnen met schoolgaande kinderen.

Fajoem

Sakaran Society Development Association & Oxfam

Oxfam koopt sinds 2019 sesam aan van de boeren van Sakaran. De kwaliteit werd, ondanks de kleinschaligheid, uitstekend bevonden.