Palestina Palestina
Parc al reef
placePalestijnse gebieden

PARC – Al-Reef

 • Ngo (PARC) met handelspoot (Al Reef) die zo’n 2.300 landbouwfamilies vooruithelpt in Palestina
 • Investeert in sociale projecten en in de kwaliteit van de eindproducten
 • Verkoopt rechtstreeks olijfolie, couscous en dadels aan Oxfam
Palestina Palestina

In Palestina is landbouw van levensbelang

In Palestina leeft de overgrote meerderheid van de mensen van de landbouw. Deze sector is van levensbelang voor de gemeenschappen die onder de Israëlische bezetting leven. Landbouw maakt het Palestijnse gezinnen niet enkel mogelijk om te overleven, maar ook om op hun eigen land te blijven in een context van dreigende annexatie. Zeker als ze deze via fair trade uit Palestina kunnen exporteren.

Export als levenslijn

Oxfam vindt dat de Palestijnse boer absoluut recht heeft op toegang tot de internationale markt. Daarom blijven we, ondanks alle obstakels, alles op alles zetten om fair trade uit Palestina te kopen en te verkopen. Zoals de heerlijke producten van de coöperatiekoepel PARC.

Wat maakt het voor de Palestijnse boeren zo moeilijk hun producten te exporteren?

 • Ze hebben moeilijke toegang tot wat ze nodig hebben om te werken, zowel arbeidskrachten als grondstoffen. Zo beheert Israël bv. de watertoevoer tot de regio.
 • Ze krijgen tegenwerking vanuit de Israëlische nederzettingen in de omgeving.
 • Ze hebben geen eigen zeehaven (meer), waardoor de Israëlische overheid de volledige controle heeft over wat er al dan niet wordt uitgevoerd.
 • Het gebrek aan politieke stabiliteit leidt tot een onzeker investeringsklimaat.

Als je deze kwalitatieve Palestijnse producten koopt, zorg je voor een eerlijk inkomen voor de Palestijnse boeren. Bovendien geef je hen een stem: je vertelt de wereld dat je niet akkoord gaat met de huidige situatie in de regio.

Mohammad Hmiedat, kwaliteitsingenieur Al Reef

Fair trade uit Palestina helpt 2.300 families vooruit

PARC (Palestinian Agricultural Relief Committee) ondersteunt landbouwprojecten in zo’n honderd Palestijnse dorpen op de Westelijke Jordaanoever. Eerlijke handel maakt het de organisatie en haar handelspoot Al Reef Fair Trade mogelijk om een dertigtal coöperaties van producenten en handwerkers vooruit te helpen.

Dat doen ze door hen te adviseren over kwaliteitsverbetering en door hun producten te verwerken en verpakken, te promoten en onder eerlijke voorwaarden op de internationale markt te brengen. Zo’n 2.300 mensen plukken hier de vruchten van.

Enkele voorbeelden:

 • Met de fairtradepremie zette PARC in de regio Bani Zeid een eigen verwerkingsfabriek op voor olijven. Drie coöperaties laten hier hun olijven tot olie verwerken.
 • Samen met PARC zet Al Reef allerlei kwaliteits- en sociale projecten op in de regio: van transitie naar biologische dadelteelt tot een opleidingscentrum voor landbouwingenieurs (veel van de studenten zijn er kinderen van de boeren).

PARC – Al Reef & Oxfam

 • Al sinds 1993 hebben we een stevige band met het Palestinian Agricultural Relief Committee (PARC) en Al Reef Fair Trade. Onder meer dankzij de begeleiding van Oxfam kon PARC in de loop van de jaren steeds meer producten leveren die voldoen aan de noden van de Belgische, en bij uitbreiding de Europese, markt.
 • Zo komt er van de weinige export uit bezet Palestijns gebied een deeltje in de Oxfam-Wereldwinkels terecht. Handgerolde couscous, smeuïge medjouldadels en hoogkwalitatieve olijfolie.
 • De samenwerking met PARC is daarnaast een symbolische steun aan een bevolking die al zo lang onderdrukt wordt. PARC is een van de grootste ngo’s van Palestina en ijvert voor democratie. Het hoofddoel: veiligheid voor de Palestijnse bevolking.
 • Sinds het uitbreken van het recentste conflict op 7 oktober 2023 zijn de omstandigheden danig verslechterd. Dankzij promotionele acties op de Palestijnse producten hebben we 5.000 euro extra kunnen investeren in het partnerfonds. Met dit geld zal Al-Reef voedselhulp naar Gaza sturen van zodra mogelijk.