ATAC
placeCuba

ATAC

  • ATAC (Asociación de Técnicos Azucareros de Cuba) is een in Havana gevestigde NGO van arbeiders en bedienden in de suikerindustrie
  • ATAC telt meer dan 10.000 leden in de gehele suikersector
  • Ze verstrekken technisch advies aan suikerproducenten, bevorderen lokale, duurzame ontwikkeling en public relations
  • Oxfam koopt de Varadero rum sinds 1999

De bittere nasmaak van suiker

Wie Cuba zegt, denkt rum. De grondstof, suiker, was tot 1993 goed voor 75% van de Cubaanse export. Dit toont goed aan hoe afhankelijk Cuba was van één enkel exportproduct. Deze afhankelijkheid, de boycot van Cubaanse producten door de VS en het uiteenvallen van de belangrijkste handelspartner USSR werden de Cubaanse economie te veel.

Sindsdien neemt de Cubaanse overheid stappen om uit de economische crisis te geraken en de verworvenheden uit de Cubaanse Revolutie te behouden. De grondige hervorming van de landbouwsector is een goed voorbeeld. In Cuba bewerken de suikerproducenten het land collectief. Het land zelf is eigendom van de staat.

Als een lid de coöperatie verlaat, krijgt hij het hem toekomende deel uitbetaald. De leden van de coöperaties ontvangen een dagloon dat overeenkomt met het Cubaanse minimumloon. Indien de coöperatie aan het eind van het jaar winst maakt, wordt deze in de vorm van dividend aan de leden uitgekeerd.

De werknemers van CIMEX hebben een vaste arbeidsovereenkomst en ontvangen alle sociale uitkeringen en wettelijk beschermde arbeidsrechten waarop zij recht hebben. De opbrengst van de export gaat naar de overheidsbegroting. Deze middelen worden onder meer gebruikt voor de financiering van de sociale zekerheid, de medische zorg en het onderwijsstelsel, sociale voorzieningen waartoe alle Cubanen gratis toegang hebben.

De rum Varadero wordt geproduceerd in Santiago de Cuba in de rumfabriek “Nave Don Pancho”. De fabriek is eigendom van de rumproducent “Cuba Ron”. De rum uit Varadero wordt op de markt gebracht en uitgevoerd door de thans genationaliseerde onderneming CIMEX S.A. CIMEX is eigenaar van de rummerken “Caney” en “Varadero”. De kwaliteitscontrole is onderworpen aan het onafhankelijke controle-orgaan CENICA (Centro de Investigación para la Calidad). Na de controle door CENICA krijgt de rum het kwaliteitszegel (“sello de garantía”), dat de voor export bestemde rum onderscheidt.

Het beheer van de fairtradepremieprojecten van de bio- en Fair Trade-gecertificeerde suikerproducenten van Villa Clara werd door de Cubaanse staat toevertrouwd aan ATAC.

Manuel Alonso Padilla

ATAC & Oxfam

  • Aanvankelijk was de Varadero rum een solidariteitsproduct, als teken van solidariteit met Cuba en als protest tegen het door de VS opgelegde internationale handelsembargo.
  • Het project is gericht op 4 UBPC (Unidad Básica de Producción Cooperativa) en de suikerfabriek Central Carlos Baliño nabij Santo Domingo, in de provincie Villa Clara. De UBPC zijn arbeiderscoöperatieven die als enigen in Cuba zowel biologisch als Fair Trade-gecertificeerd suikerriet produceren. Zij leveren aan de Central, die het suikerriet verwerkt tot biologische fair trade suiker, die wordt geëxporteerd.
  • De fairtradepremie wordt niet alleen geïnvesteerd in productiemateriaal zoals serres, compostinsallaties, traktoren en aangepaste werkkledij, maar ook voor gebruiksvoorwerpen voor de leden van de arbeiderscoöperatieven, zoals bvb. toiletartikelen, rijstkokers en fietsen. Ook de eenvoudige kantoren van de UBPC’s worden beter ingericht dankzij onze steun, met o.a. bijdragen voor computers, printers en ander kantoormateriaal, …