Duurzame beslissingen versterken

Stad Veurne wil het goede voorbeeld tonen. Als stad of gemeente kiezen voor fair trade of duurzame producten versterkt duurzame beslissingen. Je voegt woord bij daad.

Stad Veurne wil het goede voorbeeld tonen. Als stad of gemeente kiezen voor fair trade of duurzame producten versterkt duurzame beslissingen. Je voegt woord bij daad.

“We bekijken of producten gemaakt zijn met respect voor het leefmilieu. Zo weinig mogelijk pesticiden gebruikt worden, geen regenwoud of andere natuurlijke omgeving gekapt wordt om landbouwgrond te creëren.” Zo draagt stad Veurne bij aan een duurzamere en rechtvaardigere wereld, volgens Ina Stekelorum.

Fair Trade zou de norm moeten zijn, niet de uitzondering.

Ina Stekelorum

Het goede voorbeeld?

Geef net zoals stad Veurne het goede voorbeeld, koop producten uit eerlijke handel