Ivoorkust Ivoorkust
placeAgneby, Ivoorkust

COOPASA

  • Jonge coöperatie geleid door moedige vrouwen die hun mannetje staan in de harde cacaosector
  • Het Partnerfonds van Oxfam-Wereldwinkels ondersteunt deze ontwikkelingspartner uit Ivoorkust
  • Werkt hard om een gedragen en professionele coöperatie te worden
Ivoorkust Ivoorkust

Jonge coöperatie neemt het op voor cacaoboeren in Ivoorkust

Met ongeveer 40% van de wereldwijde cacaoproductie is Ivoorkust het belangrijkste cacaoproducerende land van de wereld. Toch leven cacaoboeren er structureel in extreme armoede. Een handvol multinationals domineren de internationale markt van cacao en chocolade. Als de kleinschalige cacaoproducenten zich niet verenigen, kunnen ze hier onmogelijk tegen op.

De beginnende coöperatie COOPASA (voluit Société Coopérative Agricole Sêyêyê de l’Agneby) motiveerde met haar enthousiasme en idealisme een grote groep cacaoboeren in Ivoorkust om zich aan te sluiten.

De weg gaat met vallen en opstaan. Maar in het oogstseizoen 2018-2019 kon COOPASA alvast dubbel zo veel cacao verkopen als in het jaar voordien. Tot grote tevredenheid van de leden.

Twee vrouwen leiden de coöperatie. Die neemt het trouwens ook op voor de rechten van de vrouw. Broodnodig! Want terwijl vrouwen een groot deel van het werk leveren in een cacaoproducerend gezin, is het de man die het geld beheert. Helaas niet altijd in het belang van het hele gezin.

Dankzij de ondersteuning van Oxfam worden we professioneler zonder onze coöperatieve principes overboord te gooien. Het vertrouwen van onze leden is onze belangrijkste troef. Zij doen grote inspanningen omdat ze beseffen dat we samen sterker staan.

COOPASA & Oxfam

  • COOPASA groeit jaar na jaar, letterlijk en figuurlijk. Maar om ook commercieel stand te houden in deze harde sector, hebben de cacaoboeren in Ivoorkust nog hulp nodig. Die vindt ze bij het Partnerfonds van Oxfam-Wereldwinkels. Op deze manier betrekken we in onze partnerwerking ook zwakkere of beginnende coöperaties, zoals COOPASA. Deze organisaties blijven vaak onder de radar van de grote (inter)nationale ontwikkelingsprojecten.
  • Samen met COOPASA stelden we in 2018 een meerjarenplan op. Dat focust op efficiënte administratie, goed bestuur en interne controle van het bestuur door de producenten.
  • Daarnaast helpen we hen om het inkomen van de cacaoboeren structureel te verhogen. Tegelijkertijd stimuleren we hen om, naast cacao, andere inkomstenbronnen aan te boren.
  • Ook ondersteunen we hen om met aangepaste teelttechnieken hun cacaoteelt duurzamer te maken.