Oxfam Fair Trade CO2-neutraal tegen 2025

Of preciezer: Oxfam Fair Trade wil tegen eind 2025 CO2-positief zijn. Nóg minder uitstoot veroorzaken dan wat CO2-neutraal is, betekent dat. We reduceren onze emissie met 15 % tegen 2025 en met 30 % tegen 2030. Hoe we dat aanpakken lees je hier.

CO2 reduceren en compenseren: hoe pakt Oxfam dat aan?

Om onze eigen uitstoot, hier in België, tot een minimum te herleiden, hoeven we geen grote inspanningen meer te doen. Ons eigen transport — van ons magazijn naar onze klanten — werd in 2020 helemaal geoptimaliseerd. En onze hoofdzetel huist al bijna 20 jaar in een ecologisch, Bijna EnergieNeutraal (BEN) kantoorgebouw.

Het gros van de CO2-emissies die we veroorzaken zit in de rest van de keten. Het heeft meer voeten in de aarde om de uitstoot te verminderen die vrijkomt bij de teelt, de verwerking en het (overzeese) transport van onze producten.

Concrete initiatieven om onze uitstoot te verminderen

In ons Duurzaamheidsplan 2021-2027 stellen we onszelf ambitieuze doelen om onze CO2-impact te verkleinen. Deze concrete acties dragen daaraan bij:

  • We maakten in 2020 een inschatting van de emissie in de productieketens van onze koffie en cacao. Deze nulmeting helpt ons momenteel te achterhalen waar verbetering mogelijk is.
  • We laten dit jaar een levenscyclusanalyse uitvoeren van onze wijn uit Chili, in samenwerking met partner Red del Vino. De resultaten hiervan vormen de basis voor projecten om de uitstoot van onze wijnketen te reduceren.
  • Aan onze verwerkers (van koffie, cacao, fruitsap) in Europa leggen we een vragenlijst voor die peilt naar hun inspanningen op dit vlak. We stimuleren hen om hun CO2-emissies te beperken en te compenseren. Kortom: we stellen ons op als een kritische, maar constructieve klant.

Compenseren door te investeren

De uitstoot in onze keten die we niet kunnen reduceren, of die we niet zélf in de hand hebben, compenseren we. Dit doen we door klimaatprojecten op te starten of te steunen bij onze eigen producenten overal in de wereld. ‘Carbon insetting’ zoals dat heet. Hiervoor maken we vanaf nu extra budget vrij.

Zo zouden we zonnepanelen kunnen financieren bij een partner, een andere ondersteunen in duurzame landbouwmethodes, nog elders bomen aanplanten … Op dit moment bevragen we onze partners naar hun noden. In 2021 investeren we hier voor het eerst 5.000 euro in. Een budget dat jaar na jaar aandikt in onze begroting, tot 50.000 euro per jaar vanaf 2025.

Onrechtstreeks investeert Oxfam Fair Trade natuurlijk nu al in allerhande initiatieven die de CO2-uitstoot beperken. Telkens we aankopen bij onze wereldwijde partners, betalen we hen naast een eerlijke prijs een fairtradepremie. Die moeten ze besteden aan projecten waarbij de hele gemeenschap baat heeft. In de praktijk gaat het vaak over milieubescherming. Ook het Partnerfonds van Oxfam-Wereldwinkels ondersteunt zulke initiatieven.

Enkele voorbeelden:

  • De Argentijnse wijncoöperatie La Riojana plant bomen en planten aan in woestijnachtig gebied.
  • In Congo versterkt de coöperatie Muungano de bodem én de boeren door in te zetten op agro-ecologische teelt.
  • Bij onze Chileense wijnpartner Red Del Vino loopt een project dat de druiventeelt duurzamer maakt. Ook investeerden we er in zonnepanelen en een recyclageproject.

Duurzaamheid bij Oxfam Fair Trade: een totaalaanpak

Terwijl fair trade nog steeds de kern van Oxfam Fair Trade blijft, kijken we steevast ook naar andere aspecten van ‘duurzaamheid’. Zoals onze klimaatimpact en onze omschakeling naar bio. We wegen voortdurend al die aspecten af, en maken waar we kunnen duidelijke keuzes.

Lees hoe Oxfam inzet op duurzaamheid


Gerelateerde berichten

Fair trade, bio & eco, vanbinnen en vanbuiten

Eerlijk zijn onze producten van nature. Maar duurzaamheid gaat natuurlijk veel breder dan dat. Naast fairtradegecertificeerd zullen alle onze producten eind 2030 biologisch gecertificeerd zijn. En ook onze verpakkingen worden ecologischer.

Oxfam Fair Trade gaat voor hoogste B Corp-score

Bijdragen aan een inclusieve en duurzame economie is de bestaansreden van Oxfam Fair Trade. Daarom gooit het meteen hoge ogen in de evaluatietool om een B Corp Certification te behalen. En jawel, mission accomplished: we zijn B Corp-gecertificeerd!

Aan de boeren die de cacao leveren voor Oxfams Bite to Fight-chocolade betalen we een extra premie die de kloof dicht met een leefbaar inkomen. Bovenop de fairtrademinimumprijs en de vaste fairtradepremie.

Innoveren in fair trade, voorbij het label

Innoveren doen we ook binnen het gebied waar we het meest ervaring hebben: fair trade. Geruggensteund door Oxfam-Wereldwinkels vzw blijven we ook na 50 jaar op dezelfde nagel kloppen. Alle handel moet eerlijk worden. En daarvoor is meer nodig dan een label op een product.

Fairtradekoffie Norandino Peru Oxfam

Duurzaam consumeren: met Oxfam Fair Trade zit je goed

Als fairtradeorganisatie die opgericht werd door een van de pioniers in eerlijke handel, de vzw Oxfam-Wereldwinkels, is Oxfam Fair Trade in hart en nieren een duurzame organisatie. En daar willen we steeds verder in gaan.